Tandvårdsstödet

Tandvårdsstöder gör det billigare med tandvård, främst för de som har ett omfattande tandvårdsbehov

Tandvårdsstödet ger ett årligt allmänt tandvårdsbidrag på 300-600 kronor till alla vuxna över 22 år. Alla under 22 år har fri tandvård. Ett högkostnadsskydd gäller i 12 månader. Kostnader upp till 3000 kr av ett referenspris betalar patienten själv. Mellan 3001 och 15 000 kr ersätts patienten med 50% av ett referenspriset. Över 15 000 kr ersätts patienten med 85% av ett referenspris. Det står mer specificerat på försäkringskassans hemsida. Tandvårdsersättningen från Försäkringskassan baseras på referenspriserna.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Inte statligt stöd på allt

Speciella föreskrifter finns hos Försäkringskassan för vilka åtgärder du får ersättning för. Behandlingar av enbart kosmetisk karaktär ersätts inte

Vi erbjuder följande tjänster