Tandvårdsstödet

Tandvårdsstöder gör det billigare med tandvård, främst för de som har ett omfattande tandvårdsbehov.

Tandvårdsstödet ger ett årligt allmänt tandvårdsbidrag på 150-300 kronor till alla vuxna över 20 år. Alla under 20 år har fri tandvård. Ett högkostnadsskydd som gäller i 12 månader ingår också. Kostnader upp till 3000 kr av ett referenspris betalar patienten själv. Mellan 3001 och 15 000 kr ersätts patienten med 50% av ett referenspris. Över 15 000 kr ersätts patienten med 85% av ett referenspris. Tandvårdsersättningen från Försäkringskassan baseras på referenspriserna. Högkostnadsskyddet för pensionärer tillämpas inte längre.

Hur stort bidraget är beror på hur gammal du är

  • Till och med det år som du fyller 29 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 74 är bidraget 150 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 75 är bidraget 300 kronor per år.

Inte statligt stöd på allt

Speciella föreskrifter finns hos Försäkringskassan för vilka åtgärder du får ersättning för. Behandlingar av enbart kosmetisk karaktär ersätts inte.